Kanalizace

  • 20.03.2019

    Předání staveniště pro stavbu kanalizace v obci Křížkový Újezdec

    Vážení občané,

    informujeme Vás o předání staveniště stavební firmě Zepris s.r.o. a o vybudování zařízení staveniště v Křížkovém Újezdci a Čeněticích z důvodu výstavby kanalizace a ČOV v obci Křížkový Újezdec.

Stránky