Chybová zpráva

Notice: Undefined index: admin_menu ve funkci menu_block_view() (řádek: 486 v souboru /data/web/virtuals/27018/virtual/www/modules/menu/menu.module).

Aktuálně z obce

 • 26.01.2023

  Pozvánka na vepřové hody dne 11.2.2023

  Přílohy: PDF icon pozvanka_veprove_hody.pdf
 • 01.01.2023

  Hledá se ztracený pes - fenka Jessie (5 měsíců). AKTUALIZACE: JESSIE NALEZENA!

  Přílohy: PDF icon psi-detektiv-jessie-praha-vychod-2022-12-31.pdf
 • 22.12.2022

  Silvestrovské opékání buřtů

  Vážení sousedé,
  spolek Čenětice pro Botič Vás zve na Silvestrovské opékání buřtů na návsi v Čeněticích na Silvestra od 16:00.
  Pozvánku naleznete v příloze.

  Přílohy: Image icon Pozvánka
 • 12.12.2022

  Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření

  Vážení občané,

  na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy – v chovu drůbeže je bezpodmínečně nutné nahlásit Obecnímu úřadu počty drůbeže. Formuláře najdete v příloze tohoto článku nebo jsou k dispozici na Obecním úřadě. Vyplněné formuláře posílejte na obec@krizkovyujezdec.eu nebo fyzicky do poštovní schránk OÚ. Tato povinnost se týká všech chovatelů!!

  Prosíme věnujte zvýšenou pozornost mimořádnímu veterinárnímu opatření, která jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy – v chovu drůbeže v katastrálním území Hrusice [648655] a v chovu drůbeže v katastrálním území Chomutovice u Dobřejovic [627674], okres Praha-východ, ve Středočeském kraji.

  Chovatelům ptáků v uzavřeném pásmu (mimojiné Křížkový Újezdec, Čenětice) se nařizuje:
  a) držet chované ptáky odděleně od volně žijících zvířat a ostatních zvířat, tzn. zajistit umístění ptáků do uzavřených prostor, zde je držet, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků, zamezit vstupu jiných druhů zvířat do hospodářství; není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na pohodu chovaných ptáků, musí být uzavřeny na některém jiném místě v témž hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo
  jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství, dále se v tomto případě přijmou i přiměřená opatření k minimalizaci jejich kontaktů s volně žijícím ptactvem;
  b) provádět další dozor v chovu s cílem zjistit jakékoli další šíření nákazy do hospodářství či chovu, včetně jakékoli zvýšené nemocnosti nebo úhynů nebo významného poklesu údajů o produkci; každé takové zvýšení nebo pokles okamžitě oznámit KVS na nepřetržitě dostupnou krizovou linku +420 720 995 204
  c) používat na vstupech a výstupech do a z hospodářství či chovu dezinfekční prostředky vhodné k tlumení nákazy;
  d) uplatňovat vhodná opatření biologické bezpečnosti na všechny osoby, které jsou v kontaktu s chovanými ptáky nebo které vstupují do hospodářství či chovu nebo je opouštějí, a rovněž na dopravní prostředky, aby se zabránilo jakémukoli riziku šíření nákazy, zejména zajistit jejich dezinfekci při vstupu a výstupu z chovu nebo hospodářství;
  e) vést záznamy o všech osobách, které hospodářství či chov navštěvují, udržovat je v aktuálním stavu s cílem usnadnit dozor nad nákazou a jejich tlumení a zpřístupnit je KVS na její žádost; záznamy o návštěvách se nevyžadují, pokud návštěvníci nemají přístup do prostor, kde jsou ptáci chováni;
  f) umožnit úřednímu veterinárnímu lékaři provedení klinické prohlídky zvířat včetně případného odběru vzorků a poskytnout mu potřebnou součinnost
  g) v souladu s § 40 veterinárního zákona neškodně odstraňovat kadávery, a to neprodleně.
  h) poskytnout obci pro účely naplnění tohoto nařízení následující informace k provedení soupisu ptáků na hospodářství, a to nejpozději do 14.12.2022
  i. Chovatel (jméno, příjmení, obchodní firma,název)
  ii. Adresa (sídlo) chovatele
  iii. Kontaktní osoba
  iv. Kontakt (telefonní číslo, nejlépe na mobilní telefon)
  v. Adresa místa chovu ptáků
  vi. Určení produktů (pro vlastní potřebu, pro prodej ze dvora,…)
  vii. Počty drůbeže chovaných v hospodářství dle kategorie:
  1. Hrabavá (slepice, krůty, perličky, křepelky)
  2. Vodní (husy, kachny)
  3. Ostatní (pštros, pávi)
  4. Holubi
  5. Jiné ptactvo v zajetí (bažanti, koroptve, papouškovití, exotické ptactvo a ostatní)
  vyplněním sčítacího listu uvedeného v příloze nařízení.

  Přílohy: PDF icon Nařízení, PDF icon Sčítací list PDF, Microsoft Office document icon Sčítací list Word

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Zápis č. 6/2022 ze dne 19.12.2022 PDF icon zapis-c-6-2022-12-19T00:00:00.pdf
Zápis č. 5/2022 ze dne 28.11.2022 PDF icon zapis-c-5-2022-11-28T00:00:00.pdf
Zápis č. 4/2022 ze dne 31.10.2022 PDF icon zapis-c-4-2022-10-31T00:00:00.pdf
Zápis č. 3/2022 ze dne 19.10.2022 PDF icon zapis-c-3-2022-10-19T00:00:00.pdf
Zápis č. 2/2022 ze dne 13.06.2022 PDF icon zapis-c-2-2022-06-13T00:00:00.pdf
Zápis č. 1/2022 ze dne 31.01.2022 PDF icon zapis-c-1-2022-01-31T00:00:00.pdf
Zápis č. 8/2021 ze dne 28.12.2021 PDF icon zapis-c-8-2021-12-28T00:00:00.pdf
Zápis č. 7/2021 ze dne 21.12.2021 PDF icon zapis-c-7-2021-12-21T00:00:00.pdf
Zápis č. 6/2021 ze dne 09.12.2021 PDF icon zapis-c-6-2021-12-09T00:00:00.pdf
Zápis č. 5/2021 ze dne 20.10.2021 PDF icon zapis-c-5-2021-10-20T00:00:00.pdf